• BR_A-bolt_ECO_PK.jpg

Skriv e-post her for å registrere deg på nyhetsbrev

Prisøkning i 2015

På bakgrunn av den siste tids press mot den norske krone med påfølgende fall i verdien og ikke minst fortsatt fremtidig usikkerhet i valutamarkedet, ser vi oss dessverre nødt til å foreta prisjustering på våre varer.

Les mer

12.11.2014

 INFORMASJON TIL VÅRE KUNDER

 

Med virkning fra 15.11.2014 har Capsicum Norway A/S og Pedersens Vaabenlager A/S inngått samarbeidsavtale vedr salg av våpen til den sivile sektor.

Les mer