Termisk

Termiske varmesøkende kikkerter

Vi har et utmerket utvalg av termiske kikkerter. Vi har enøyde termiske kikkerter, (såkalt monokulære kikkerter), frontmonterte termiske kikkerter, og ordinære toøyde / binokulære termiske kikkerter. Vårt utvalg av termiske kikkerter er finplukket fra de beste leverandørene, vi kan nevne Pulsar og Hikmicro. Enøyde termiske kikkerter er utrolig allsidig i bruk, og kan brukes til mange aktiviteter som jakt, naturstudier og overvåkning. Her er det også mulig å se varmesignaturer og man kan gjenkjenne objekter på avstand.

Vi har også en rekke tilbehør og reservedeler. Herunder adaptere for montering på tripod eller stativ. Vi har også ekstra ladere, batterier og bæreremer for enkel transport.

Termisk