Miljøfyrtårn

wp-wp-content_uploads_2017_06_Miljfyrtarn-norsk-farger.png

Pedersens Vaabenlager AS er Miljøfyrtårn-sertifisert! 

Som Miljøfyrtårn tar vi bærekraft på alvor, og jobber kontinuerlig med miljøforbedringer og med å redusere våre klima- og miljøutslipp

Vi er utrolig stolte over å være Miljøfyrtårn-sertifisert!

Som sertifisert bedrift betyr det at Pedersens Vaabenlager AS oppfyller blant annet Miljøfyrtårns krav til arbeidsmiljø, innkjøp, materialbruk, energi, transport, avfallshåndtering og estetikk.

Nå har vi et synlig bevis 
på at vi tar ansvar, og et konkret verktøy for å jobbe kontinuerlig med miljøforbedringer og grønn omstilling.  

Vi oppfordrer alle bedrifter til å ta steget mot en bærekraftig fremtid! 

Her er vårt miljøfyrtårn sertifikat